Aktivitetstag: bevægelse leg og trivsel vikaren udskoling

Dåsekuk

Man kan bruge andre ting end en dåse, fx en spand, mini trampolin, kegler i alle størrelser o.s.v. – Dåsen skal stå tæt på fangerens udgangspunkt (eksempelvis et træ) og man skal huske, at sætte den på plads igen, hvis de andre deltagere når at sparke til dåsen.

Antonius

Antonius er en leg hvor der gælder om at kaste en bold over en bygning og få alle deltager over på det ene af holdene. Det er en god leg, hvis du skal finde på en aktivitet lidt hurtigt, da det ikke kræver så meget og er hurtig sætte igang. Deltagerne deles i to lige …

Antonius Læs mere »

Banke banke bøf med navneord

Legen foregår på samme måde, som almindelig Banke banke bøf. Her er der bare sat en ekstra udfordring ind i form af fx navneord. Alle deltagere står eller sidder i en cirkel med front mod midten. En deltager går/løber rundt og banker/klapper mellem deltagernes skulderblade. For hver person (og bank) siger deltageren/bankeren et navneord. Hvis …

Banke banke bøf med navneord Læs mere »

Firkantbold

Dette spil spilles i en stor firkant med fire lige store ruder. I spiller med en bold, der kan hoppe. Placer en spiller i hver af de fire ruder. Spillet startes ved, at en af spillerne slår til bolden, med håndfladen, så den rammer jorden i en af de andre spilleres ruder. Eleven i denne …

Firkantbold Læs mere »

Alle veje fører til Rom

Et helst tomt stort lokale vælges, f.eks. gymnastiksalen. Eleverne bliver bedt om at stå det sted, de bedst synes om. Underviseren fortæller, at alle har ti skridt i alt. Eleverne skal nu, ved hjælp af de ti skridt, komme så tæt på hinanden som muligt. De skal helst mødes i et punkt. Underviseren starter med …

Alle veje fører til Rom Læs mere »

Biblioteket

Klassen deles i to lige store hold. Denne aktivitet foregår som en stafet. I bestemmer selv, hvor mange bøger der skal være med i aktiviteten, bare begge hold får udleveret lige mange bøger. Eleverne skal to og to flytte en bog ad gangen, fra punkt A til punkt B. Det må kun gøres på denne …

Biblioteket Læs mere »

Klar-parat-quiz – Udskoling

Klassen deles ind i små hold af 3 deltager. Deltagerne står i en række bagved deres hulahopring. Den første deltager på holdet står i hulahopringen. Hulahopringene ligger i den ene ende af en afgrænset område. I den anden ene af området står der en kegle til hver gruppe. Denne kegle er svarknappen. Aktiviteten går ud …

Klar-parat-quiz – Udskoling Læs mere »

Mønstre med ærtepose

I en kreds af syv til tolv personer kaster den første person en ærtepose til en af de andre i kredsen. Dog ikke til de nærmeste sidemakkere. Den næste kaster ligeledes og dermed er de begyndt på et mønster af kastebaner mellem medlemmerne som de må huske indtil der er fremkommet et mønster og alle …

Mønstre med ærtepose Læs mere »

Radiobiler – Udskoling

Eleverne skal arbejde sammen to-og-to. Den ene lukker øjnene og er radiobil. Den anden skal styre radiobilen på følgende måde: Frem: Et prik på ryggen Til venstre: Et prik på venstre skulder Til højre: Et prik på højre skulder Baglæns: To prik på samme tid. Stop: En flad hånd lægges på hovedet af radiobilen. Efter …

Radiobiler – Udskoling Læs mere »

Smart Træning

To kombattanter eller bevægelsespartnere har fx en ærtepose til rådighed og bruger den til skabe en lille træningsseance for både hoved og krop. Det er et samspil mellem det sensoriske, det motoriske og det logiske. Den ene står med posen og kaster samtidig med at han siger 1 og modparten griber med venstre hånd. Den …

Smart Træning Læs mere »

Stopbold

I stopbold spiller I alle mod alle. I sætter først en bane op, hvor alle skal være indenfor hver gang bolden gives op. Spillet starter ved, at underviseren kaster bolden op i luften. Bolden skal nu ramme jorden 2 gange, før en elev må tage bolden op. Eleverne skal altså vælge, om de løber imod …

Stopbold Læs mere »