Aktivitetstag: trivsel udskoling

Ugens motto

Ved hver uges begyndelse vælger I, i fællesskab et ”ugens motto”. Klassen beslutter i fællesskab en positiv adfærd, som I alle, i den kommende uge, vil lægge særligt mærke til. Ugens motto skal være simpelt, positivt og skal beskrive en konkret praksis, så hver elev ved hvad der skal gøres. Ugens motto skrives på et …

Ugens motto Læs mere »

Ulige ressource fordeling

Hele øvelsen skal foregå på det sprog I arbejder med. Underviseren inddeler eleverne i grupper, (4-6 elever i hver gruppe), grupperne placeres i samme lokale ved hver deres bord. Grupperne må gerne stå så langt væk fra hinanden som muligt, så forhandlingerne ikke kan planlægges ud fra observationer. Underviseren fordeler konvolutter med materiale samt instruktioner …

Ulige ressource fordeling Læs mere »

Broen

Klassen deles i to lige store hold. Hvert hold danner sin egen række, ved at stille sig, tæt ved siden af hinanden. Eleverne skal bøjer sig fremad, som til bukkespring. Når underviseren giver signal, kravler den første elev, i hver række, over broen, det vil sige, hen over alle de andre på holdet, og indtager …

Broen Læs mere »

Byg med mine ord

Eleverne går sammen to og to. De to deltagere får udleveret ens klodser. Den ene af de to elever, skal nu bygge et bygningsværk ud af klodserne, se nøje på bygningsværket og beskriver det, for den anden spiller, som sidder med ryggen til. Den anden spiller skal så bygge et bygningsværk magen til. Spillerne må …

Byg med mine ord Læs mere »

Den blinde slange

Inddel eleverne i mindre grupper, ca. 5-7 elever i hver gruppe. Hver gruppe stiller sig på en række med bind for øjnene. Underviseren fortæller, at de ikke må snakke sammen. Derefter får de at vide, at de skal stille sig i en lang række efter højde. Når gruppen har arrangeret sig, må de markere, de …

Den blinde slange Læs mere »

Alle veje fører til Rom

Et helst tomt stort lokale vælges, f.eks. gymnastiksalen. Eleverne bliver bedt om at stå det sted, de bedst synes om. Underviseren fortæller, at alle har ti skridt i alt. Eleverne skal nu, ved hjælp af de ti skridt, komme så tæt på hinanden som muligt. De skal helst mødes i et punkt. Underviseren starter med …

Alle veje fører til Rom Læs mere »

RubiksCube i bevægelse

Rubik’s Cube til både ben og hoved. I en passende løbe-afstand fra startlinjen er der opstillet en måtte med farvede kegler, der ligner siden af en professorterning. Deltagerne er inddelt i små hold. En ad gangen og på skift løber første mand fra gruppen hen til måtten og flytter eller ombytter to kegler. Opgaven for …

RubiksCube i bevægelse Læs mere »

Mønstre med ærtepose

I en kreds af syv til tolv personer kaster den første person en ærtepose til en af de andre i kredsen. Dog ikke til de nærmeste sidemakkere. Den næste kaster ligeledes og dermed er de begyndt på et mønster af kastebaner mellem medlemmerne som de må huske indtil der er fremkommet et mønster og alle …

Mønstre med ærtepose Læs mere »

Radiobiler – Udskoling

Eleverne skal arbejde sammen to-og-to. Den ene lukker øjnene og er radiobil. Den anden skal styre radiobilen på følgende måde: Frem: Et prik på ryggen Til venstre: Et prik på venstre skulder Til højre: Et prik på højre skulder Baglæns: To prik på samme tid. Stop: En flad hånd lægges på hovedet af radiobilen. Efter …

Radiobiler – Udskoling Læs mere »

Ringen vandrer

Deltagerne stiller sig i en rundkreds med hinanden i hænderne. To steder brydes kredsen, og en hulahopring hænges over en arm, hvorefter kredsen lukkes igen. Hulahopringene transporteres rundt mellem deltagerne uden at kredsen brydes. Der samarbejdes om at få hulahopringene til at flytte sig kredsen rundt – uden at deltagerne slipper hinandens hænder. En for …

Ringen vandrer Læs mere »