motorik

Her får du nye bud på, hvordan enkle lege kan differentiere sig ud til henholdsvis både en sprogleg og en balance-leg

Motorik træet...

Kronen og de store forgreninger

Færdigheder, kreativitet, sociale relationer. Hemisfærespecialiseringen – De to hjernehalvdele arbejder sammen. Kognition, hvor man er bevidst om det man gør.

Stammen - grundlege

Det limbiske system. Automatisering af grundmotorikken via leg.
Følelser og sociale erfaringer er i fokus.

Roden - grundmotorik

Hjernestammen – refleksstyrede bevægelser som er afhængige af et velfungerende sanseapparat. Komme fra liggende til gående.

Hvad er Motorik tema?

ATIB tilbyder i denne omgang med temaet motorik, at levere nye bud på, hvordan enkle lege kan differentiere sig ud til henholdsvis både en sprogleg, en balance-leg eller en lille konkurrence-leg om, hvem der først kommer over åen.

Med små didaktiske greb kan vi forme og regulere legen og skabe et helt bestemt fokus, som vi som fagpersoner i denne omgang gerne vil rette mod børnenes leg og læring. 

Selvom legen har et ganske bestemt fokus, fx sprogstimulering, så er der fortsat et stort spillerum til at træne og stimulere de færdigheder, der knytter sig til krop og bevægelser; labyrint-sans, muskel-ledsans, taktil-sans. I øvrigt er der sidegevinster ved at børnene arbejder i og med de sociale færdigheder
samtidig.

På sigt vender både børn og de voksne sig til at acceptere, at der er nærmest uendelige muligheder for at ændre og tilpasse aktiviteterne, til den læring, som vi fokuserer på.

Kedsomhed og spænding spiller med som faktorer, der er med til at bestemme om aktiviteten er for svær eller let og primært den voksne kan gribe ind og eventuelt sammen med børnene regulere legen.


Farvekoder, der viser de tre stier igennem aktiviteten er med til at klargøre, hvilken målgruppe eller alder som stien passer til. Fx angiver den grønne farve, at stien passer til den mindste aldersgruppe – op til 3 år, mens den røde farve indikerer at aktiviteten er tilpasset 3-5 år og den sorte farve er rettet mod indskolingsbørn 6-8 år.