Ulige ressource fordeling

Del på email
Videresend til kollega

Formål

At udvikle elevernes samarbejds- og kommunikationsevner.

Rekvisitter

Alle grupper skal have instruktionen/opgaven i en konvolut. Hver gruppe skal have: Gruppe 1: 2 sakse, 2 linealer, 20 papirclips, 5 blyanter, 2 stykker rødt papir (10×10 cm).Gruppe 2: 2 sakse, 2 linealer, 3 limstifte, papir A4 ( 2 blå, 2 hvide og 2 gule). Gruppe 3: 4 sorte speedmarkere, papir A4 (2 grønne, 2 hvide og 2 gule).Gruppe 4: Papir A4 (1 stk. af hver: grøn, gul, blå, rød og violet).

Sådan gør du

Forberedelse

Underviseren forbereder konvelutter med materialer i, og en beskrivelse af en opgave (se beskrivelse og rekvisitter). Alle hold får samme opgave.

Hold

Inddel klassen i hold med ca. 4-6 elever i hver.

Placering

Alle hold placeres ved hvert deres bord, med godt mellemrum mellem bordene.

Læs opgaven

Eleverne skal nu på samme tid, læse opgaven og tage de remedier ud af den konvolut de har fået tildelt.

Rekvisitter

Eleverne har ikke fået de samme remedier, men skal bruge de andres for at løse deres opgave.

Forhandling

Eleverne skal nu lave en strategi, og forhandle med de andre hold, så de får de remedier de skal bruge.

Vinderne

Vinderne er det hold, som først får løst opgaven. God fornøjelse!

Beskrivelse

Hele øvelsen skal foregå på det sprog I arbejder med.
Underviseren inddeler eleverne i grupper, (4-6 elever i hver gruppe), grupperne placeres i samme lokale ved hver deres bord. Grupperne må gerne stå så langt væk fra hinanden som muligt, så forhandlingerne ikke kan planlægges ud fra observationer. Underviseren fordeler konvolutter med materiale samt instruktioner til alle. Underviseren forklarer, at grupperne skal løse samme opgave, men at de får udleveret forskellige materialer. Det er dog tilladt at forhandle med de andre grupper om materialer og værktøj. Den gruppe der først bliver færdig med opgaven, har vundet. Grupperne skal altså læse instruktionen, bruge materialet i konvolutten og påbegynde opgaven. Opgavens løsning diskuteres på klassen. Der lægges vægt på at behandle følgende punkter: Fordeling af ressourcer, ressourcer som blev givet eller byttet væk, ressourcer som grupper ikke ville give væk, forhandlingsstrategier/ kommunikationsmetoder, samarbejde og konkurrence indenfor og imellem grupperne.
Eksempel:
Instruktionen/opgaven: Alle grupper skal løse følgende opgave: Fremstil: Et 8×8 cm kvadrat af hvidt papir. En 5×10 cm rektangel af gult papir. En fire-leddet papirkæde i fire forskellige farver. En T-formet figur 8×10 cm i grønt og hvidt papir. Et flag 10×10 cm i tre farver.
Den gruppe, der er først færdig, har vundet. Det er tilladt at forhandle om materiale og værktøj med de andre grupper. I må altså ikke tage andre midler i brug, end det i har fået i konvolutten, eller kan forhandle jer frem til med de andre grupper.

Variation

1: Læreren kan ændre sværhedsgraden af opgaven og/eller fordelingen af opgaven, så den passer til forskellige typer af grupper eller til forskellige klassetrin.
2: Materialet kan tildeles så knapt, at spild af materiale vil hindre en eller flere i gruppen i at fuldføre opgaven.
3: Forhandlingssproget kan være et fremmedsprog f.eks. engelsk.
4: Proceduren kan gøres sværere, f.eks. ved at kun et medlem ad gangen, må forlade gruppen for at forhandle med de andre grupper.