Aktivitetstag: opvarmning og leg

Squat – Kamp om keglen

I princippet handler aktiviteten om en face to face kamp mellem to kombattanter, der træner squat i statisk stilling. Kampen er med til at skabe afvekslende sjov og flytte fokus væk fra smerter og udholdende kedsomhed. Det er ubetinget sjovere og energiniveauet stiger, når der er flere kæmpende par på linjen. En “caller” råber hvilke …

Squat – Kamp om keglen Læs mere »

Politi og røvere

Legeglade børn og voksne deles i to hold. Det ene hold er røvere, det andet hold er politiet. Mange kegler eller plasticflasker med sand i stilles op på et større område. Røverne skal nu løbe rundt og vælte keglerne med hænderne (ikke sparke til keglerne) og politiet skal løbe rundt og holde orden (rejse keglerne …

Politi og røvere Læs mere »

Jumpserie 2

I Jumpserien kombineres hop og spark til små danse koreografier. Her præsenteres I for simple grundtrin, som kan bruges til inspiration, så eleverne selv kan viderebygge på en serie. Denne dans kan også bruges til opvarmning, da man får pulsen op og sved på panden. 

Den landflygtige konge

Lande aftegnes som cirkler på asfalten. Der skal være god afstand mellem cirklerne og ét land mindre, end der er deltagere. Deltageren uden land er ”den landflygtige konge”. De andre står i hver deres land. ”Den landflygtige konge” går nu rundt mellem landene. Når personen rører en af de andre konger, skal de følge efter …

Den landflygtige konge Læs mere »

Død eller levende

Underviseren afgrænser en stor bane. I spiller med 2 forskellige bolde, som er nemme at se forskel på, da den ene skal symbolisere død, og den anden symbolisere liv. Lad f.eks. den døde bold være gul og den levende bold være blå. Eleverne skal med den ”gule bold”, prøve at ramme hinanden, uden bolden rører …

Død eller levende Læs mere »

Freestyle (skole)

Hele gruppen står i en ring. Læreren siger et barns navn f.eks. Nanna. Nanna foretager nu en handling/bevægelse f.eks. hopper hun. De andre børn efteraber Nannas handling/bevægelse. Herefter siger pædagogen eller Nanna det næste navn og sådan fortsætter legen indtil, I vælger at stoppe den. (Denne aktivitet kan også gøres til musik, hvis I har …

Freestyle (skole) Læs mere »

Mosaiq Move

Dyrene vil lege. Kan du vælte koen, hænge som en flagermus eller komme igennem delfingrotten? Inden legen starter, lægges de 6 dyreplader ud i det område, hvor spillet skal gennemføres Der laves hold a 4-8 deltagere på hver og holdene starter i midten af området. Her placeres der en eller flere terninger, afhængigt af antal …

Mosaiq Move Læs mere »

Broen

Klassen deles i to lige store hold. Hvert hold danner sin egen række, ved at stille sig, tæt ved siden af hinanden. Eleverne skal bøjer sig fremad, som til bukkespring. Når underviseren giver signal, kravler den første elev, i hver række, over broen, det vil sige, hen over alle de andre på holdet, og indtager …

Broen Læs mere »

Bjerget brænder

Dan to kredse med lige mange personer i hver. Den inderste er ”bjerget”. De yderste er ”indere”. Der skal være en ”inder” i overskud, som skal stå i midten – i bjerget. Når deltageren i midten råber ”bjerget brænder”, løber alle indere, med uret, rundt om bjerget (altså rundt om de elever, som danner den …

Bjerget brænder Læs mere »

Blind skattemester

En deltager udvælges til at være ”skattemester”. Han/hun skal sætte sig på jorden i en hulahopring, og vogte over sin skat, f.eks. 15 ærteposer. ”Skattemesteren” får bind for øjnene, og til at forsvare sig med får personen en sammenrullet avis, som personen må slå fra sig med. Nu skal de andre deltager prøve at stjæle …

Blind skattemester Læs mere »

Britisk Bulldog

Eleverne stiller sig i en rundkreds. I placerer en kegle i midten af kredsen. Underviseren udvælger en elev, som skal starte legen. Den startes ved, at den udvalgte elev løber rundt om rundkredsen. På et tidspunkt skal personen stiller sig mellem to andre elever, i rundkredsen, med spredte ben. De to elever, som den udvalgte …

Britisk Bulldog Læs mere »

Blindebuk

En af deltagerne udpeges til at være “blindebuk”. Denne får bind for øjnene (mobilitybriller), så han/hun ikke kan se noget. Blindebukken snurres rundt et par gange. Nu skal blindebukken fange en af de andre deltagere, der gerne må flytte sig undervejs. Det hjælper, hvis man siger lidt lyde undervejs – men det bliver tit til …

Blindebuk Læs mere »